УКРАВТОДОР

Служба автомобільних доріг в Чернівецькій області

» Про Службу » Структура

Структура

Відділ експлуатаційного утримання доріг здійснює:

 • Нагляд за станом автомобільних доріг та штучних споруд;
 • Облік автомобільних доріг, інтенсивності руху транспортних засобів у відповідності з нормативними документами;
 • Аналіз стану мережі доріг загального користування області та надає пропозиції щодо приведення її до нормативних вимог;
 • Розроблення заходів з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;
 • Підготовку заходів для забезпечення збереження автомобільних доріг та штучних споруд від передчасних руйнувань при проїзді великовагових транспортних засобів;
 • Сприяння створенню на них безпечних умов руху, визначення проблемних питань та надання підрядним організаціям потрібної допомоги у їх вирішенні;
 • Розробляє та контролює заходи по безаварійному пропуску льодоходу та повеней;
 • Передачу оперативної інформації про стан проїзду; підвищення рівня обслуговування учасників руху;

Бере участь у :

 • Розробці заходів по підготовці автомобільних доріг та штучних споруд до роботи в осінньо-зимовий період та контролює їх виконання;
 • Плануванні робіт по поточному ремонту та експлуатаційному утриманні доріг загального користування та штучних споруд, ремонт елементів облаштування доріг, благоустрою та озелененню;
 • Весняних, осінніх та інших обстеженнях доріг загального користування, визначає якість їх утримання.

Відділ інвестиційно – кошторисної роботи здійснює:

 • Організацію тендерної роботи, проведення тендерів, в тому числі: підготовку документів по конкурсним торгам, подання  та оприлюднення інформації про проведення торгів, консультацію учасників процедури торгів згідно чинного законодавства, надання роз’яснень, проведення процедури конкурсних торгів, оцінку наданих пропозицій, виявлення переможця;
 • Розгляд проектно-кошторисної документацій, в тому числі участь у перерахуванні кошторисів, участь у складанні проектно-кошторисної документації  на поточний ремонт автодоріг загального користування;
 • Перевірку Актів виконаних підрядних робіт в частині дотримання підрядниками цінових меж на ресурси та правильності застосування коефіцієнтів, перевірку калькуляцій на приготування основних дорожніх матеріалів;
 • Бере участь при укладанні Договорів підряду за процедурою конкурсних торгів.

Фінансово-економічний відділ виконує:

 • Організація акумулювання коштів та фінансування дорожного господарства згідно з чинним законодавством, рішеннями обласної ради та розпорядженнями облдержадміністрації щодо фінансування дорожніх робіт.
 • Планування та реалізація фінансування дорожніх робіт відповідно до затверджених кошторисів та титульних списків.
 • Здійснення контролю за умовами виконання контрактів та угод по дорожніх роботах та інших видах фінансово-господарської діяльності.
 • Здійснення контролю за ефективним і цільовим використанням коштів, що надходять на фінансування дорожнього господарства області.
 • Здійснення економічного аналізу діяльності служби, підготовка заходів щодо покращення фінансового стану та ефективності використання коштів.

Відділ організації та безпеки дорожнього руху здійснює:

 • Готує та надає інформацію в Укравтодор про надзвичайні ситуації (НС) в транспортно-дорожньому комплексі, а саме:
  • про випадки ДТП з тяжкими наслідками на автомобільних дорогах державного значення;
  • про випадки, що спричинили (або можуть спричинити) припинення руху автомобільного транспорту на термін більше 3-х годин;
  • про аварії та події з небезпечними вантажами;
  • про пожежі на транспортних засобах та об’єктах транспортно-дорожнього комплексу;
  • про розливи нафти або нафтопродуктів об’ємом понад 1м. куб. та про інші екологічні лиха;
  • про акти незаконного втручання в діяльність транспортно-дорожнього комплексу (в т.ч. терористичні акти)
 • Готує та надає в Укравтодор щомісячні довідки про скоєння ДТП (в т.ч. за наявності недоліків в експлуатаційному утриманні доріг);
 • Готує та надає в Укравтодор щотижневі та щомісячні звіти по виконанню заходів з безпеки дорожнього руху;
 • Приймає участь у проведенні щорічних весняних та осінніх комісійних оглядах автомобільних доріг загального користування та залізничних  переїздів, а також обстеженні місць (ділянок) концентрації ДТП;
 • Надає пропозиції щодо планування робіт з поточного ремонту та експлуатаційного утримання доріг і штучних споруд на основі виявлених недоліків при проведенні весняного та осіннього комісійного оглядів доріг, залізничних переїздів, приписів ДАІ, призначених заходів для ліквідації місць концентрації ДТП та матеріалів з розгляду скарг та заяв;
 • Здійснює відвод ділянок лісонасаджень в рубки, натуральне обстеження придорожніх лісосмуг із складанням перелікових відомостей відводу дерев в рубку, переобліково-оціночних відомостей та випискою лісорубних квитків.

Відділ якості, технічного контролю та нових технологій виконує:

 • Контроль за обсягом і якістю виконання робіт підрядними організаціями, відповідністю проектно-кошторисній документації виконуваних робіт та їх приймання;
 • Контролює ведення виконавчої документації (акти на приховані роботи), пооб’єктний облік виконаних робіт;
 • Взаємодіє з   питань   забезпечення   якості   та   впровадження   нових технологій з ДНТЦ "Дор'якість", ДерждорНДІ, іншими науковими підприємствами, організаціями, закладами;
 • Сприяє у впровадженні підрядними організаціями систем управління якістю.

Бере участь в:

 • Підготовці наказів на затвердження практично-кошторисної документації;
 • Складанні актів дефектів на ремонтні роботи з визначенням обсягів та вартості робіт;
 • Складанні заходів, направлених на покращання якості дорожніх робіт;
 • Контрольних обмірах ремонтно-будівельних робіт.

Контрольно-випробувальна лабораторія здійснює:

 • Випробування продукції відповідно до вимог нормативної та технічної документації на продукцію та методи її випробувань;
 • Проведення всіх видів виробничого контролю якості дорожньо-будівельних   матеріалів  і робіт (вхідний, операційний і приймальний);
 • Контроль за дотриманням технологічних процесів, проведенням своєчасно і в установленому обсязі лабораторних випробувань, а також за метрологічним і геодезичним забезпеченням проведення робіт;
 • Контроль достовірності, своєчасності і правильності ведення виробничої та виконавчої документації;
 • Аналіз причини низької якості дорожньо-будівельних робіт і вносить необхідні пропозиції керівництву щодо їх усунення;
 • Складання і видачу протоколів випробувань.